Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local està composta per l'alcalde i els regidors triats per a tal fi, que tindran la condició de tinent d'alcalde.

En l'Ajuntament de Teulada les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local se celebren els dimecres de cada setmana. En sessió extraordinària poden reunir-se quan l'alcalde la convoque.

La seua funció és l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seues funcions i exercir les competències que li siguen delegades per l'alcalde o el Plenari.

Composició de la Junta

Alcaldessa / Presidenta - Mª ROSA CATALINA VILA VALLÉS

1º. Tte. Alcalde - Vocal - HÉCTOR MORALES PUIGCERVER

                2º. Tte. Alcalde-Vocal - ADRIÁN RUIZ CODES

  3ª. Tte. Alcalde - Vocal - VICENTA FERRANDO SISCAR

               4ª. Tte. Alcalde - Vocal - MARÍA JOSEFA VIDAL VALLÉS

5º. Tte. Alcalde - Vocal - ALEJANDRO LLOBELL DALMAU