Junta de Govern Local

: 10/04/2021

La Junta de Govern Local està composta per l'alcalde i els regidors triats per a tal fi, que tindran la condició de tinent d'alcalde.

En l'Ajuntament de Teulada les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local se celebren els dimecres de cada setmana. En sessió extraordinària poden reunir-se quan l'alcalde la convoque.

La seua funció és l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seues funcions i exercir les competències que li siguen delegades per l'alcalde o el Plenari.

Composició de la Junta

Alcalde / President - VICENTE RAÚL LLOBELL SIGNES

1º. Tte. Alcalde - Vocal - HÉCTOR MORALES PUIGCERVER

2ª. Tte. Alcalde-Vocal - ROSA ANA CASELLES LLOBELL

3ª. Tte. Alcalde - Vocal - VERÓNICA MARTÍNEZ LINARES

4º. Tte. Alcalde - Vocal - DANIEL IBANCO FERRER

5º. Tte. Alcalde - Vocal - ALEJANDRO LLOBELL DALMAU