S I T

    

Què és el SIT?

El SIT és el Servei d'Informació i Tramitació de l'Ajuntament de Teulada, naix de la necessitat de respondre a les demandes dels ciutadans acostant l'Administració Local als mateixos, simplificant els tràmits administratius i oferint una atenció personalitzada, eficaç, àgil i còmoda.

La creació del SIT suposa una autèntica transformació en la forma de relacionar-se amb el ciutadà, responent a la voluntat de modernització de l'administració municipal. El SIT és un servei dinàmic, les seues tasques creixen en funció de la demanda del ciutadà i de la configuració del municipi.

Si vols contactar amb nosaltres, bé través del correu electrònic sit@teuladamoraira.org Per a sol·licitar cita prèvia: 

 

Objectius:

 • Facilitar als ciutadans la seua relació amb l'Ajuntament.
 • Estalviar, en la mesura del possible, el desplaçament dels ciutadans.
 • Assumir una cultura administrativa centrada en el servei al ciutadà. Integrar en una sola oficina els tràmits administratius que es deriven de les competències de l'Ajuntament

Funcions:

 • Informació general sobre el municipi, organització, normativa, activitats...
 • Informació i tramitació d'expedients i procediments.
 • Emissió i cobrament d'autoliquidacions.
 • Gestió del padró.
 • Matriculació en Escoles esportives, Escola d'Adults, Conservatori...
 • Reserva de sales i espais municipals.
 • Emissió de NIF
 • Emissió de signatura digital ACCV.
 • Emissió de Certificats Cadastrals.
 • Emissió de Targeta Ciutadana.
 • Gestió integral de queixes i suggeriments (Premie Diputació Alacant a les Bones pràctiques a l'Administració Local 2009).

Certificat de Qualitat

Amb l'objecte d'obtenir la màxima confiança dels usuaris, hem incorporat un compromís de millora constant, que ens condueix a una optimització de la qualitat de les activitats que el SIT desenvolupa.

Així doncs, i complint el nostre principal objectiu, el 25 de Juny de 2008 el SIT va obtenir elCERTIFICADO DE QUALITAT DE LA NORMA ISO 9001:2008, i any rere any ha sigut auditat obtenint els millors resultats, i amb açò la renovació d'aquest.