Intercentres

VII CONCURS INTERCENTRES

Aquest curs, continuem amb la sèptima edició del Concurs Intercentres.

1. PARTICIPANTS I CATEGORIES

Poden participar tots els alumnes d’Ensenyances Professionals del Conservatori

Professional“Mestre Berenguer” de Teulada.

Nota: els alumnes que han estat guanyadors en una categoria, no poden tornar a participar dins de

la mateixa categoria.

CATEGORIA A Alumnes matriculats en 1r i 2n EEPP.

CATEGORIA B Alumnes matriculats en 3r EEPP.

CATEGORIA C Grups de Cambra EEPP.

2. FASES

El concurs es desenvoluparà en tres fases. Les dos primeres fases es duran a terme en

el Conservatori, en les dates marcades en el calendari escolar.

FASE CLASSIFICATÒRIA (totes les categories de solistes sense pianista acompanyant)

Lloc: Conservatori Professional“Mestre Berenguer” de Teulada.

Data: Dissabte 20 de febrer de 2016

A la fase final passen les quatre puntuacions més altes per cada categoria.

FASE FINAL (amb pianista acompanyant totes les categories que el necessiten)

Lloc: Auditori Teulada Moraira.

Data: Dijous 28 de Abril de 2016

FINAL: Lloc: Altea

Data: Dissabte 7 de Maig

L’ordre d’actuació serà per ordre alfabètic començant per la lletra

3. PROGRAMA

En les dos primeres fases del concurs, cada participant interpretarà:

CATEGORIA A: interpretació d’un màxim de 5 a 7 minuts

CATEGORIA B: interpretació d’un màxim de 7 a 10 minuts

CATEGORIA C (CAMBRA): interpretació d’un màxim de 7 a 10 minuts

Si es supera el minuts establerts, el tribunal detindrà la interpretació.

4. TRIBUNAL

El tribunal de la fase classificatòria estarà integrat per professorat del Conservatori d’origen de

l’alumne.

En la fase final, el tribunal estarà format per dos membres de cada centre participant.

5. DOCUMENTACIÓ

Els alumnes participants hauran de portar el dia del concurs, tres còpies de l’obra triada.