Equip de govern

: 10/04/2021

Vicente Raúl Llobell Signes

PP Teulada Moraira

Alcaldia

raul.llobell@teuladamoraira.org

Regidor de Contractació, Infraestructures y Policia Local

Portal de Transparència

Héctor Joaquín Morales Puigcerver

 PSOE Teulada Moraira   

Primer Tinent d'Alcalde

hector.morales@teuladamoraira.org

Regidor d'Obres i Urbanisme, Servei Públic TEUMO i Cicle Hídric.

Portal de Transparència

Rosa Ana Caselles Llobell

PP Teulada Moraira

Segona Tinent d'Alcalde

rosana.caselles@teuladamoraira.org

Regidora de Festes, Foment, ocupació, comerç i PYMES, Igualtat, Educació, Comunicació  premsa

Portal de Transparència

Verónica Martínez Linares

PP Teulada Moraira

Tercera Tinent d'Alcalde

veronica.martinez@teuladamoraira.org

Regidora de Recursos Humans, Hisenda, Joventut i infantesa i Persones Majors.

Portal de Transparència

Alejandro Llobell Dalmau

  PSOE Teulada Moraira

Quinto Teniente de Alcalde

alejandro.llobell@teuladamoraira.org

Regidor d'Agricultura, ganaderia i pesca, Cultura i Turisme.

Portal de Transparència

Sara Victoria Richardson

PP Teulada Moraira

sara.richardson@teuladamoraira.org

Regidora de Benestar social, Benestar animal, Voluntariat i integració i Relacions internacionals

Portal de Transparència

Susane Ruth Katzgrau

PP Teulada Moraira

susanne.katzgrau@teuladamoraira.org

Regidora de Matrimonis civils, Sanitat, Agenda 2030, Imatge i qualitat urbana, Patrimoni i cadastre.

Portal de Transparència

Luis Caballero Polaino

PP Teulada Moraira

luis.caballero@teuladamoraira.org

Regidor d'Espots, OMIC y SIT, Medi Ambient i Platges, Participació ciutadana

Portal de Transparència